190712

Įgyvendinamas ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos …

DSC02250

Rugsėjo 1-oji

Šiandien labai svarbi visiems vaikams diena. Šiandien Rugsėjo 1-oji. Mokslo ir žinių diena. Pasisukime į šalia esantį klasės draugą, mokytoją ar kitą mokyklos darbuotoją ir palinkėkime ko nors gražaus. O gražaus mums visko palinkėjo mus jau paliekantys mokyklos direktorius Donatas Dambrauskas ir mokytoja Vera Inkratienė. Gražaus mums visko palinkėjo naujasis …

Consider All of our Luck

On this website you can see diligently as well as however decided on on the web gambling establishments and other casino websites …