Muzika sujungia sielas

„Muzika sujungia sielas,“ – yra sakiusi dainininkė Judita Leitaitė. Šiai minčiai pritaria ir Alvito, Virbalio mokyklų bei Vilkaviškio muzikos mokyklos muzikos mokytojos R. Arlauskienė, V. Gurskienė bei D. Balčiūnienė, su mokiniais jau penktą kartą dalyvaujančios projekte „Jungtinis Lietuvos vaikų choras 2023“.

Nuo 2023 m. sausio iki gegužės Kaune įvyks 5 intensyvios repeticijų dienos. Repeticijas ves R. Daugėla, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto akademinio mišraus choro „Vivere Cantus“ meno vadovas ir dirigentas.  Mokslo metų pabaigoje visi projekto dalyviai susitiks Vilniuje ir pasirodys bendrame jungtiniame koncerte, o 2024 m. bus kviečiami dalyvauti Lietuvos dainų šventės Dainų dienoje.

Nors repeticijos vyksta savaitgaliais, tačiau Virbalio pagrindinės mokyklos mokinių Lukos Vasiliauskaitės, Ajaus Rutkausko, Mato Kvietkausko ir Deivido Tamošiūno noras dainuoti padeda įveikti bet kokį nuovargį ir nepatogumus.

Mums kalbėti sunku
Kai pravirksta sumindytos sielos
O nakties glėbyje
Merdi tu ir kiti,
Kurie juokėsi, verkė, mylėjo.
Tik sudrėksta delnai:
Kraujo kvapas danguj
Ir naktiniam išsekusiam vėjy
Tu buvai, bet tavęs nebebus,
Nors juokeisi, verkei ir mylėjai.
O apstulbus naktis
Tyliai spaudžia rankas
Tiems, kas iš jos neišėjo.
Žvaigždės gęsta,
Bučiuoja bežades akis,
Nes jos juokėsi, verkė, mylėjo.
 
1991 01 13
Virbalio pagr. m- klos lietuvių k. ir literatūros mokytoja
INGA KARDAUSKIENĖ
 
Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai Sausio 13-ąją paminėjo žygiuodami kartu su Suvalkijos Šaulių 4 rinktinės Petro Karužos 406 kuopos šauliais, K. Donelaičio gimnazijos jaunaisiais šauliais, Virbalio kultūros namų darbuotojais, skaitydami savo kūrybos eiles bei dainuodami prie laužo.

Bendras laisvės troškimas

Sausio 13-oji verčia iš naujo susikaupti bei susimąstyti. Virbalio pagrindinės mokyklos languose tradiciškai sužibo žvakių šviesa, primindama ir pagerbdama Laisvės gynėjų dieną. Tą dieną mes dar kartą prisimename paprastą tiesą: net ir maža tauta gali turėti įtakos didžiuliams procesams, jei ji vieninga kaip mūras, kaip suspaustas kumštis, jei ją vienija bendras laisvės troškimas.

Per pirmą pamoką 5, 9, 11 mokiniai kartu su istorijos mokytoju prisiminė tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Vyko netradicinė pamoka, kurios tikslas buvo išsiaiškinti ir sužinoti, kokia Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmė, kodėl mums tokios brangios žuvusiųjų aukos? Netradicinės pamokos metu 11-okai plačiau pristatė apie Laisvės gynėjų dieną. Buvo kalbama apie tų dienų įvykių svarbą Lietuvai ir kiekvienam žmogui. Buvo pristatytas istorijos trumpalaikio projekto, skirto „Laisvės gynėjų dienai“ vaizdo filmukas, kurį naudojant skaitmenines priemones ir programas įgarsino 5-os ir 9-os klasės mokiniai. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę.

Istorijos mokytojas Tadas Skauronas

Kviečiame pažiūrėti 5, 9 klasių mokinių vaizdo filmuką

https://www.youtube.com/watch?v=OKBtKeFPIwY

Konferencijoje „STEAM ugdymo tobulinimas“ apdovanoti geriausi „STEAM iššūkis“ projektai

Nacionalinėje švietimo agentūroje surengta „Erasmus+“ KA2 projekto „STEAM ugdymo tobulinimas“ baigiamoji tarptautinė konferencija. Joje pristatytos projekto veiklos, parengti intelektiniai produktai, apdovanoti tarptautinio konkurso „STEAM iššūkis“ nugalėtojai.

Konferencijos dalyviai – Lietuvos bei projekto partnerių šalių pedagogai, dalyvavę 3 modulių kompetencijų tobulinimo programos „STEAM ugdymo tobulinimas“ mokymuose bei nugalėję organizuotame tarptautiniame konkurse „STEAM iššūkis“.

Konkursas „STEAM iššūkis“ vyko dviem etapais: pirmame etape 7 šalių mokytojai su mokiniais kūrė ir pateikė konkursui iššūkius-užduotis, kurie buvo įvertinti nacionaliniais lygiais, o geriausieji, labiausiai atitikę STEAM iššūkiui keltus kriterijus, buvo pateikti tarptautiniam konkursui. Antrame etape mokytojai su mokiniais pasirinko kitų šalių sukurtus iššūkius-užduotis ir juos įgyvendino, parengė iššūkių įgyvendinimo aprašus ir pateikė konkursui, kurio nugalėtojai buvo atrenkami kiekvienoje šalyje ir apdovanoti, o geriausieji pakviesti dalyvauti baigiamojoje projekto konferencijoje Vilniuje.

Lietuvos pedagogai konkursui pateikė 78 STEAM iššūkio įgyvendinimo aprašus, iš kurių 31 atrinktas tarptautiniam gerosios praktikos rinkiniui, o jų autoriai pakviesti dalyvauti konferencijoje. Septyni STEAM projektai pripažinti geriausiais, apdovanoti prizais.

Nacionalinės švietimo agentūros prizas už projektą „Senovinio liaudies muzikos instrumento pagaminimas lauko edukacinei erdvei“ skirtas Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinei mokyklai.

Mokiniai lankėsi prezidentūroje

Gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vyko Prezidento Gitano Nausėdos ir Pirmosios Ponios Dianos Nausėdienės inicijuota šventinė popietė, kurioje dalyvavo ir Virbalio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai Matas Kvietkauskas ir Gabija Česaitytė, kartu su technologijų mokytoja Vaida Plaušiniene.

Prezidentas pasveikino iš visos Lietuvos susirinkusius vaikus bei jų artimuosius ir mokytojus su artėjančiomis šv. Kalėdomis. Mokiniai klausėsi pasakojimo apie advento ir šv. Kalėdų papročius, mokėsi dainuoti liaudies dainas, stebėjo tradicinius būrimus ir minė mįsles, žaidė žaidimus. Šventėje dalyvavo daugiau nei 200 vaikų. Būtent šie vaikai dalyvavo akcijoje „Namų jaukumas“, kurią inicijavo pirmoji šalies ponia.

Pradinukų išvyka į spektaklį ,,Coliukė“

Artėjant Kalėdų šventėms norisi daugiau džiaugsmo, daugiau staigmenų ir pramogų. Pradinių klasių mokiniai didžiuliu autobusu keliavo į Šakius. Išvykos tikslas plėtoti vaikų kultūrinės socializacijos galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, sudarant sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, estetinio grožio supratimą. Mokyti saugaus elgesio autobuse, miesto gatvėse ir viešose vietose. Kelti bendrąjį mokinių išprusimo lygį, tobulinti gyvenimo įgūdžius, suteikti teigiamų emocijų.

Teigiamų emocijų pasisėmėme su kaupu. Vaikai su dideliu susidomėjimu stebėjo spektaklį ,,Coliukė“. Visiems patiko pagrindiniai veikėjai, šokėjai ir akrobatai. Tačiau didžiausio džiaugsmo suteikė po spektaklio pasirodęs Kalėdų senelis. Jis visus sveikino, linkėjo sėkmingų artėjančių metų, pradžiugino saldainiais ir, svarbiausia, pažadėjo visus aplankyti mokyklose. Dabar pradinukai su dar didesniu nekantrumu laukia Kalėdų.

Pradinių klasių mokytoja Vilija Buividavičienė

Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai turi savo „salą“

Šiuolaikinio ugdymo esmė yra nebe faktinių žinių kaupimas, o mokinių asmenybės ugdymas, jo paties aktyvus, sąmoningas mokymasis, siekiant išsiugdyti gyvenimui svarbias ir reikalingas kompetencijas.  Tikėtina, kad geriausias būdas viso to išmokti yra mokyti kitus.

Virbalio pagrindinėje mokykloje veikia neformali jaunimo grupė ,,Mokinių klubas X”, kurios nariai yra aktyvūs ir kupini idėjų. Šie mokiniai yra lyderiai ir pavyzdys kitiems mokiniams. Jau ne vienerius metus, padedami psichologės Anželikos Bučinskienės ir socialinės pedagogės Giedrės Lavinskės, šie jaunuoliai užsiima savanoriška veikla kurdami saugią socialinę emocinę aplinką mokykloje, organizuoja renginius, padeda mokantis kitiems mokyklos mokiniams.

Mokyklos administracija džiaugiasi ir skatina veikti, todėl skyrė šioms veikloms naujai suremontuotas patalpas, tačiau nebuvo jokių priemonių, baldų ir t.t.

Pateikus projekto paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimui gauti likome įvertinti ir paskatinti veikti toliau, buvo skirta 1900 eurų (sut. Nr. J2-535, 2022-07-07) projektui „MuKo X sala“. Gavome finansavimą sukurti netradicinę mokymosi aplinką mokiniams. Galutinis rezultatas buvo geresnis nei tikėjomės. Pagal savo fantazijas susitvarkę, turime puikią, jaukią, netradicinę erdvę mentorių konsultacijoms, klasės valandėlėms, pamokoms, ramiems pokalbiams, Kalėdiniams skaitiniams, mėgstamos muzikos klausymui ir kitai veiklai.

Svarbi šio projekto dalis- padėti mokytis kitiems mokantis pačiam. Mokydami kitus mokinius, mokiniai – lyderiai (mentoriai) pastebi savo žinių spragas, turi galimybę jas užpildyti, pasikartoti žemesnių klasių kursą. Svarbu mokykloje turėti vyresnį patikimą draugą (mentorių), kuris gali padėti ne tik mokymosi, bet ir gyvenimo įgūdžių ugdymo(si) klausimais.

Tikim, kad mokymo(si) procesas bus sėkmingas, kadangi mentorių ir konsultuojamą mokinį jungs bendras statusas (mokinys – mokiniui), bendri interesai, galbūt, aiškinimo paprastumas, vienodas bendravimo stilius.

Psichologė Anželika Bučinskienė ir socialinė pedagogė Giedrė Lavinskė

Vaškas Ukrainai

Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenė prisideda prie paramos Ukrainai rinkimo.
Jeigu turite: metalinių dėžučių, žvakių ar jų likučių, šiltų kojinių, prašome atnešti socialinei pedagogei arba ️pristatyti į savivaldybę.
Ačiū už jūsų gerumą.

Policijos pareigūnai linki artėjantį šventinį laikotarpį sutikti saugiai!

Laukiamiausios žiemos šventės be fejerverkų nebeįsivaizduojamos, tačiau neretai jie sukelia ne tik džiaugsmą, bet ir nelaimes. Neapdairiai elgiantis su pirotechnika, gali nukentėti ir turtas, ir sveikata.

PIROTECHNIKOS sužalojimų tikimybę pavyks sumažinti, jeigu gaminys bus naudojamas pagal paskirtį taip, kaip yra numatyta gaminio instrukcijoje. Tais atvejais kai pirotechnikos gaminys neveikia draudžiama jį ardyti ar bandyti uždegti pakartotinai.

Būtent gaminių naudojimas ne pagal paskirtį, nesilaikant instrukcijos, gaminio ardymas ar bandymas jį uždegti pakartotinai sukelia didžiausius sužalojimus.

Ant kiekvieno tiekiamo rinkai fejerverko, jei jis skirtas naudoti tik lauke ar skirtas pirotechnikams, nurodoma „Naudoti tik lauke“ ar „Naudoti tik pirotechnikams“

DRAUDŽIAMA:

– platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

– naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

– jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

ATSAKOMYBĖ už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonėmis, nustatyta LR administracinių nusižengimų kodekse ((483 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimas; 488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas; 525 straipsnis. Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikia rekomendacijas kaip saugiai naudotis pirotechnikos gaminiais https://pagd.lrv.lt/…/kaip-saugiai-elgtissu

PRIMENAME – pirotechnika pavojinga visiems, ypač, vaikams!

Tačiau išvengti nemalonumų įmanoma: tereikia per šventes elgtis atsakingai ir nepamesti nuovokos.