Sustabdykite žvėrį

Minint 80 metų sukaktį nuo Holokausto Lietuvoje pradžios Vigainėse.

„Ką gali papasakoti tau ji apie pažeminimą, kurį kaip geltoną lopą ant nugaros ir ant krūtinės prieš mirtį privalėjo nešioti Lietuvos žydų gentis? Gal tai buvo mėginimas pirmiausia nužudyti dvasią, sutrypti žmogaus ir tautos orumą, palenkti jos išmintingą galvą, palaužti tikėjimą ir viltį“, – klausia „Skausmo knygos“ įžanginiame žodyje Justinas Marcinkevičius.

„Bet paniekinti ir pasmerkti liko budeliai, o išaukštintos tapo jų aukos. Iš visų kapų, iš visų didelių ir mažų paminklų jos primena ir perspėja: praleiskite žmogų, sustabdykite žvėrį.“

Parengta pagal Virbalio kultūros namų informaciją

Ketvirtokai žino viską apie hamakus

Rugsėjo 10 dieną, 4 klasėje vyko klasės valandėlė „Viskas apie hamakus…“. Mokiniai rinko medžiagą apie hamakus. Gamta, pora medžių (ne per daug toli vienas nuo kito) ir prie jų prisitvirtinta konstrukcija, ant kurios prisėdus ar prigulus galima tingiai pasisupti, pasnausti, klausantis paukštelių čiulbėjimo, knygą paskaityti, apie gyvenimą pamąstyti… Sužinojo kas ir kada sukūrė tokius neįprastus gultus, kad hamaką aprašė pats Kristupas Kolumbas, savo dienoraštyje po kelionių per Vakarų Indiją, pavadinęs jį „kabančia lova“. Dabartinis pavadinimas „hamakas“ atsirado vėliau. Daug sužinoję ketvirtokai smagiai leido laiką Virbalio parke supdamiesi ant hamakų, vaišinosi Lukos mamos atvežtais keksiukais, minė mįsles, žaidė žaidimus.

Kai žemę šildo ąžuolai

Išvažiuodami daug galvojome, kaip viskas atrodys, ar bus įdomu. Nekantravome viską pamatyti. Po kelionės pagaliau atvykome į ąžuolyną. Mus pasitiko gidė. Ji vedė ekskursiją ir įdomiai pasakojo apie ąžuolyno sodinimo istoriją, supažindino su čia esančiomis giraitėmis, papasakojo apie ąžuolų rūšis, jų sodinimą.

Vėliau po gidės pasakojimų vyko užduotys komandose. Pasivaišinę gilių kava smagiai laiką leidome žaidimų aikštelėje.

Šauniai ir turiningai praleidome laiką Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyne…

Virbalio pagrindinės mokyklos antrokėliai ir ketvirtokėliai

 

Pamokos išvykoje

Rugsėjo 14 dieną 9 klasės mokiniai vyko į pažintinę – edukacinę kelionę, kurioje buvo integruota lietuvių kalbos, tikybos, etikos ir dailės pamokos. Mokiniai apsilankė Maironio sodyboje, Raseinių rajone, Šiluvos katedroje ir koplytėlėje, Tytuvėnų vienuolyne ir Kryžių kalne. Susipažino su architektūriniais stiliais bei atpažino juos pagal atskiras detales, tobulino gražaus elgesio taisykles muziejuose bei masiniuose renginiuose, gilino religines žinias. 

Socializacijos programa “Dalinkis skaitymo džiaugsmu”

2020 – 2021 mokslo metais  Virbalio pagrindinėje mokykloje buvo  vykdoma  vaikų socializacijos programa „Dalinkis skaitymo džiaugsmu“, kurioje dalyvavo 6 ir 7 klasės mokiniai. Dėl Covid pandemijos veiklos nusitęsė iki šių metų rugsėjo.

Programos tikslas:

Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti knygų skaitymą, organizuojant savanoryste grįstas veiklas.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti veiklas, skatinančias kūrybiškumą, motyvuotų (skaitančių) mokinių bendradarbiavimą su socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
  2. Vykdyti bendras veiklas su Virbalio miesto biblioteka, bendruomenės „Virbalio vartai“ moterų klubu, Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto studentais, grįstas savanoryste, abipusiu lavinimusi, saviraiška.
  1. Plėsti specialiųjų poreikių turinčių, socialiai pažeidžiamų bei abejingų skaitymui mokinių socialinį, kultūrinį akiratį, ugdyti emocinį intelektą.

 

2020 metų rugsėjo mėnesį prasidėjo projektinės veiklos. Mokiniai susipažino su projekto tikslais, būsima veikla, susiskirstė poromis ( mentorius ir ugdytinis), atsakė į bibliotekininkės Inesos Mažeikienės parengtos skaitymo įsivertinimo anketos klausimus. Visi projekto dalyviai gavo skaitymo užduotis: 6 klasės mokiniai skaityti Marko Tveno knygą „Tomo Sojerio nuotykiai“, 7 klasės mokiniai – Antuano de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“, išmokti atmintinai po vieną Salomėjos Nėries eilėraštį.   Buvo sukurtas projekto plakatas. Mokiniai, vadovaujami bibliotekininkės Inesos, ruošė literatūrinę kompoziciją poetės Salomėjos Nėries gyvenimo motyvais.

Spalio 14-oji   išaušo darganota ir vėjuota. Visai kaip Salomėjos Nėries dienoraštyje: „Audringą naktį aš gimiau. Rudens vėjai, liūtais staugdami, daužė mano lopšį…“ Tačiau tai nesutrukdė vykdyti suplanuotų veiklų. 6 ir 7 klasės mokiniai, lydimi socialinės pedagogės Giedrės Ožalienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Ingos Merkevičiūtės bei bibliotekininkės Inesos Mažeikienės vyko į Kiršų kaimą aplankyti poetės Salomėjos Nėries gimtinės. Nors ši vieta yra visai arti, daugelis mokinių nebuvo joje lankęsi.  Atvykus į Bačinskų sodybą, lietus liovėsi. Čia mūsų jau laukė projekto partnerės iš Vilkaviškio TAU universiteto. Pasidairę po sodybą, pabendravę su jos šeimininke, poetės marčia Laima Bučiene, padėjome margaspalvį rudeninių viržių vazonėlį prie paminklinio akmens, išklausėme 6 klasės mokinės Idos Munikaitės išraiškingai deklamuojamą eilėraštį „ Rudenio saulė“. Žvarbus oras sutrukdė vykdyti savanoryste grįstą talką ir tęsti renginį atvirame ore. Todėl pasinaudojome Alvito bendruomenės  namų patalpomis.  I. Mažeikienė plačiau supažindino su programos tikslais ir pakvietė pasiklausyti mokinių paruoštos literatūrinės kompozicijos. Buvo skaitomos ištraukos iš Salomėjos Nėries dienoraščio, rašyto jai gyvenant Kiršuose ir besimokant Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Išklausėme  mokinių: Idos, Deimantės, Roko, Andrėjos, Kotrynos, Tomo, Adrijanos, Evos, Rugilės ir Domo deklamuojamų poetės eilėraščių apie rudenį ir gimtinę. Po  nuoširdaus mokinių poezijos skaitymo maloniai nustebino TAU studentės Luiza Bilickienė ir Danutė Rauzienė, pripažinę, jog yra  poezijos mylėtojos ir labai išraiškingai padeklamavę Salomėjos Nėries eilėraščius. Susimąsčiusi jaunoji karta išklausė TAU studentės Jūros Judickienės mintis, kodėl verta mokytis visą gyvenimą, o ypač sulaukus garbaus amžiaus. Juk nuolatinis žinių siekimas ir tobulėjimas verčia mus nesustabarėti ir išlikti jaunais. Nutrūkus kontaktiniam mokymui, projekto veiklos persikėlė į virtualią erdvę. Mokiniai savarankiškai skaitė literatūros kūrinius, juos aptarė ir analizavo kartu su lietuvių kalbos mokytoja ir bibliotekininke Zoom platformoje. Kadangi pandemija sutrukdė vykdyti bendras veiklas su kitų bendruomenių nariais, vyko individualus skaitymas, kurio akimirkos įamžintos foto nuotraukose, parengta fotografijų paroda „Skaitymas karantine“, kuri eksponuojama Virbalio pagrindinės mokyklos antro aukšto koridoriuje.

2021-ųjų metų rugsėjį mokiniams sugrįžus į mokyklą skubėjome įvykdyti suplanuotas išvykas. Rugsėjo 7 dieną septintos klasės mokiniai vyko į Kauną aplankyti Palemone įsikūrusį Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namą–muziejų. Šį kartą gamta padovanojo šiltą ir saulėtą dieną. Visus pakerėjo nuostabiame gamtos kampelyje, apsupta medžių, ant Kauno marių kranto esanti sodyba. Muziejuje sužinojome įdomių faktų iš poetės gyvenimo, turėjome ekskursiją po įdomaus išplanavimo namą, kurį suprojektavo pats Bernardas Bučas. Pasiskirstę į dvi komandas, mokiniai susirungė išminčių kovose, kuriose pademonstravo puikias žinias, įrodančias, jog atidžiai klausėsi gidės pasakojimo. Po to išėjome į kiemą ir dalyvavome edukacijoje „Augalai Salomėjos Nėries kūryboje ir sodyboje“. Jos metu mokiniai gavo po lapelį su ištrauka iš Salomėjos Nėries eilėraščių, kuriuose paminėti augalai. Suradę augalą sodyboje, jį pažymėjo vėliavėle. Iš 20 augalų pavyko atpažinti 19. Gerai nusiteikę  ir dvasiškai praturtėję palikome Palemoną.

Rugsėjo 9 dieną aštuntos klasės mokiniai vyko į Vilnių, į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Sostinė pasitiko svetingai, džiugindama skaidria diena. Vaikus jau iš išorės savo didybe nustebino bibliotekos pastatas. „Gal į Senovės Romą atvykome?“ – sušuko vienas mokinukas. Šis sakinys taikliai atspindėjo programos uždavinį „Plėsti specialiųjų poreikių turinčių, socialiai pažeidžiamų bei abejingų skaitymui mokinių socialinį, kultūrinį akiratį”. Pasitikusi bibliotekos darbuotoja pravedė edukacinį užsiėmimą, kurio metu sužinojome daug įdomių faktų apie biblioteką. Ekskursijos metu savo akimis pamatėme bibliotekos dydį ir svarbą, aplankėme retų senų knygų parodą,  susipažinome su mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams atvirų dirbtuvių “PATS SAU – Pasidaryk, Atrask, Tausok, Smalsauk, Siek, Atpažink, Užfiksuok” galimybėmis.

Įvykdę visas suplanuotas veiklas mokiniai atsakė į refleksijos “Ką aš sužinojau socializacijos programos metu” klausimus. Džiugu, jog daugelis mano, kad veiklos buvo naudingos ir įdomios, jų metu mokiniai sužinojo ir aplankė vietas, kurių patys savarankiškai nebūtų aplankę.

Tikimės, kad skaitymo „virusui“ esame neatsparūs. Skaitymas yra labai svarbus kiekvieno iš mūsų gyvenime, nes knyga yra būdas bendrauti, sužinoti, išmokti, lavinti vaizduotę.

Virbalio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Inesa Mažeikienė

Pasikalbėkime apie saugumą

Pasikalbėti apie saugumą, apie būtinybę galvoti kaip elgtis, kad būtume saugesni, kaip ir kiekvieną rugsėjį pas pirmokus apsilankė bendruomenės pareigūnė Vilija Grybauskienė, kuri pirmokėliams pasakojo apie saugų elgesį einant per pėsčiųjų perėjas, priminė šviesoforų signalų reikšmę, atšvaitų svarbą ir kaip juos tinkamai nešioti.

Pamokėlių metu, naudojant vaizdines priemones, mokiniai ne tik klausėsi apie saugų eismą, bet ir patys aktyviai dalyvavo: pasakojo patirtas situacijas, demonstravo kaip reikia nešioti atšvaitus, atsakinėjo į klausimus.

Mūsų draugai pareigūnai ragina visus visuomenės narius būti labiau atsakingais už savo elgesį (veiksmus) kelyje, nes net menkiausia detalė, tokia kaip atšvaitas, gali išsaugoti sveikatą ar išgelbėti gyvybę.

Būkime atidūs kelyje, saugokime save vieni kitus.

Parengta pagal Vilkaviškio bendruomenės pareigūnų informaciją.

Su rugsėjo 1-ąja!

Ant rudenėjančio dangaus pripieškim saulės spindulių, kad nebeliūdintų žmogaus Rugsėjo žingsniai ir tikėkim, – dienų spalvotame fone bus gera plaukt rudens upe. Su rugsėjo 1-ąja!

Mokslo metus baigėme sportuodami

Beveik visus mokslo metus praleidome karantine – prie kompiuterių, telefonų, panšetukų ekranų, todėl mokslo metus užbaigėme sportuodami. Savo jėgas išbandėme įvairiose rungtyse. Šokinėjime per virvute, mušinėjome koja kamuolį, mėtėme baudas.

Penktokų žygis

Mokslo metų pabaigoje 5 klasės mokiniai, kartu su auklėtoja, surengė iškylą iki Virbalio tvenkinio. Prieš žygį mokinius pasitiko Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Neringa Grigutienė ir jaunesnioji specialistė Rūta Katkevičiūtė su tarnybiniu šunimi. Jos trumpai papasakojo apie kinologo specialybę bei parodė, ką moka jų tarnybinis šuo. Po šio užsiėmimo mokiniai žygiavo iki Virbalio tvenkinio. Ten kepė dešrelių, maudėsi, žaidė ir taip linksmai užbaigė šiuos mokslo metus.