Kontaktai

Įmonės kodas: 290485480
Adresas: Vilniaus g. 17, LT-70385 Virbalis
Raštinės tel.: (8-342) 61601
el. paštas:   rastine@virbalis.vilkaviskis.lm.lt


Direktorius
Donatas Dambrauskas
Tel.: (8-342) 61600
el. paštas:  dambrauskasd@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Svetlana Vitkovskaja
Tel.: +370 67016324
el. paštas:  svitkovskaja@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilija Parfionovienė
Tel.: +370 61594073
el. paštas:  vilijaparfionoviene@gmail.com


Mokinių savivaldos „Atžalynas“ prezidentė
Monika Saldukaitė
el. paštas: monika.saldukaite@gmail.com


Mokyklos tarybos pirmininkė
Lina Rakauskaitė
el. paštas: Li2temil@gmail.com

Ūkvedys
Antanas Povilaika
Tel.: (8-342) 61601

Ūkvedė (darželis)
Jūratė Demeškevičienė
Tel.: (8-342) 61601

Vyr. buhalterė
Vida Morkertienė
Tel.: (8-342) 61601

Mokyklos facebook nuoroda:  https://www.facebook.com/virbaliovidurine/