PROJEKTAI

Įgyvendinamas ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

http://www.vedlys.smm.lt/

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/