Psichologas

Mokyklos psichologė:  Anželika Bučinskienė

 

Darbo laikas: pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį.

Nuo 8:00 iki 15:30 val. (pietūs 11:30 – 12:00 val.)

 

Į psichologą galima kreiptis jei:

 • jei kyla mokymosi sunkumų;
 • bendravimo problemos su tėvais, mokytojais, bendraamžiai;
 • įvairios kitos problemos, kurių vienas (-a) nepajėgi išspręsti;
 • jei jautiesi vienišas (-a), nesuprastas (-a);
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

 Iš psichologo konsultacijos galite tikėtis:

 • žvilgsnio iš šalies į susidariusią situaciją;
 • konfidencialumo, t.y. psichologas be Jūsų sutikimo kitiems žmonėms neatskleis to, kas kalbėta per konsultaciją;
 • pagarbos Jums, kaip žmogui, ieškančiam išeičių iš susidariusių sunkumų;
 • laisvės keistis, aptarti įvairius galimus problemos sprendimus;
 • atsakomybės už savo sprendimus.

 Veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei.

 Veiklos uždaviniai:

 1. nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Veiklos sritys:

konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir   ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Į psichologą kreipiasi žmonės, kurie susiduria su sunkumais. Didesnių ar mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis pagalbos.

Psichologinės pagalbos telefonai

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris El. Paštas Darbo laikas
Vaikų linija 116 111 Kasdien 11.00-21.00
Jaunimo linija 8-800 28888 I-V 16.00-7.00  VI-VII visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems 116 123 Visą parą
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 I-V 10.00-21.00
Vilkaviškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 8-342-54766 (telefoniniai pokalbiai mokami) I-IV 8.00-17.00V. 8.00-15.45

 

Pokalbiai 8-800 linija yra nemokami

Psichologinė pagalba internetu

Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt Atsako per tris dienas
Šiaulių jaunimo linija Rašyti: kasnutiko@yahoo.com Atsako per tris dienas

Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt