Mokomosios kompiuterinės priemonės

Virbalio pagrindinės mokyklos bibliotekoje yra šios
Kompiuterinės mokymo programos:

Eil.Nr.

Mokymo priemonės pavadinimas

Anotacija

1.

Programinės įrangos rinkinys ,,Atviro kodo programos mokyklai“ Mokomosios programos mokiniui ir mokytojui.  Fizika, chemija, geografija, matematika, programavimas, animacija, kalbos, grafika, muzika ir kt. Virš 270 programų:

 Ikimokyklinis ugdymas

2.

Žaisk ir pažink Bibliją, 2005 Ši mokomoji priemonė skirta ikimokykliniams vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Ją sudaro dvi kompaktinės plokštelės. Pirmoji dalis – Švęskime didžiąsias metų šventes, kurioje yra devyni pasakojimai, atskleidžiantys didžiųjų metų švenčių biblinį pagrindą. Antroji dalis – Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos. Joje yra dvylika pasakojimų, supažindinančių su svarbiais Šventojo Rašto žmonėmis ir įvykiais. Priemonėje pateiktos spalvinimo užduotys, dėlionės, viktorinos, žaidimai.

3.

Dešimtukas, 2006 Mokomasis matematikos žaidimas I klasei. Tai originalus lietuviškas žaidimas, sukurtas vaikų praktiniams matematikos įgūdžiams formuoti ir įtvirtinti.

4.

Žaidimas „Skaičių miestelis“, 2000 Šis žaidimas yra skirtas mokiniams nuo 1 iki 4 klasės. Jis suskirstytas į keturis lygius – klases. Kiekvienoje klasėje yra po 11 skirtingų užduočių. Šiuo žaidimu vaikai yra mokomi atlikti aritmetinius veiksmus, spręsti tekstinius uždavinius, apskaičiuoti atstumą, nesudėtingų geometrinių figūrų plotus bei perimetrus ir kt.

5.

Mokomasis žaidimas vaikams „Šaltinėlis”. 2003 Šiame kompaktiniame diske pateikti 7 pagal elementorių „Šaltinėlis“ sukurti žaidimai, skirti skaitymo bei rašymo įgūdžių tobulinimui. Žaisdamas vaikas kartu mokosi elgtis su kompiuteriu bei logiškai mąstyti.Pateikiant užduotis naudojama animacija, įgarsinimas, įvairūs efektai — tai padidina vaiko susidomėjimą ir patraukia jo dėmesį. Žaidimo metu vaikas „plaukia“ šaltinėliu ir įveikia žaismingas kliūtis, kurios ir yra mokymosi užduotys. Dar neinantiems į mokyklą tai gali būti pirmoji pažintis su raidėmis, o pradinukams — puiki priemonė pakartoti įgytas žinias.

 Lietuvių kalba

6.

Lietuvių tautosaka, 1999 Tautosaka ir papročiai; Tautosakos rinkimo ir tyrinėjimo istorija; Pasakojamoji tautosaka; Dainuojamoji tautosaka; Apeiginė tautosaka.

7.

Lietuvių etninės kultūros vertybės, 2007 Mokomoji priemonė padės suprasti nuo žilos senovės lietuvių paveldėtą archetipinę mąstyseną. Metodinė mokytojų patirtis, mokyklų bendruomenių kalendorinių švenčių, papročių vaizdo bei garso siužetai etninės kultūros turinio integravimo į bendrąjį ugdymo turinį būdus, humanistinio bendravimo, bendradarbiavimo formas ir vertybines nuostatas.

8.

Epitafija ant poeto kapo Dokumentinis filmas apie poetą Henriką Nagį. Filme prisiminimais dalinasi poeto žmona Birutė Nagienė, poeto bičiuliai ir bendražygiai: Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Sigitas Geda, skamba nemažai paties poeto skaitomų eilėraščių.48 min, video, spalvotas.

9.

Lietuvių etninė kultūra: gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje Mokymo priemonė atveria galimybę susipažinti su vertikaliuoju visatos modeliu – pasaulio medžiu – atitinkamai padalijusiu gyvūniją: paukščiai vaizduoti viršuje, kanopiniai žvėrys ir gyvuliai prie kamieno, ropliai – prie šaknų. Skaitmeninę mokymo(si) priemonę sudaro trys dalys: „Gyvūnijos pasaulis lietuvių etninėje kultūroje“, „Gamtos darna“, „Namas – pasaulio centras“. Tai papročiai, papročių semantika, tautosaka, muzikinis folkloras, liaudies muzikos instrumentai, dainų pavyzdžiai su tekstais ir natomis, garso įrašai bei kalendorinių papročių filmai. Tekstai iliustruoti liaudies ir profesionalaus meno kūrinių pavyzdžiais. Mokomoji priemonė skiriama mokyklų ir vietos bendruomenėms, Lietuvos piliečiui.

10.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas Penkto ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimo skaitmeninis variantas.

11.

Lietuvių tarmės I dalis, 2002 Kompiuterinis žodynas – mokomasis, aiškinamasis, lyginamasis, etimologinis. Siūloma atsigręžti į lietuvių tarmes, įsitikinti, kad jos dar gyvos ir sudaro bendrinės kalbos pagrindą. Žodynas pritaikytas naudoti IX klasės dialektologijos pamokoms, sistemiškai supažindinant mokinius su pagrindinėmis lietuvių tarmėmis, jų fonetikos, morfologijos bei leksikos ypatybėmis.OS: MS Win98/Me/XP/NT/2000; IE 5.0

12.

Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas LKKS v.3.0, 2001 Šios kompiuterinės programos paskirtis – priminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles, įtvirtinti jas, formuoti taisyklingos rašybos įgūdžius. Mokymo priemonė sudaryta iš tokių dalių:rašybos žaidimų, gramatikos, pratimų, diktantų.

13.

Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas. Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas .  Žaidime 8-ios užduotys, įpintos į kupiną įtampos istoriją – Tado Blindos kovą su velniu gelbstint mylimąją Mortą. Skiemeninio kirčiavimo pagrindu mokoma daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių, veiksmažodžių, taip pat populiarių vardų ir žymesnių Lietuvos vietovardžių kirčiavimo. Žaisti gali visi, kas nori įgyti bendrinės kalbos kirčiavimo pradmenis, pasitobulinti kirčiavimo įgūdžius, o kartu ir papramogauti. Pagalbinėje dalyje – žaidime kirčiuojamų žodžių žodynėlis ir pagalbos lentelės, trumpas lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos aprašas.

Anglų kalba

14.

Passport: Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas pradedantiesiems  Lietuviškų žodžių rodyklė, garsinis tarimas, iliustracijos

15.

English + Milenium Kompiuterinis anglų kalbos mokymo kursas: Basic, Intermediate, Advanced.

16.

Įvairios anglų kalbos mokymo programos 56 diskų rinkinys anglų kalbai mokytis.

Informacinės technologijos

17.

IMAGINE LOGO, 2006 „Imagine Logo“ yra nauja Logo sistema integruota su internetu, galinga animacija ir gausiomis multimedijos galimybėmis. „Imagine Logo“ yra šiuolaikinė mokymosi aplinka, pagrįsta konstruktyviais darbo metodais, skirta piešti, modeliuoti, programuoti, kalbos atžvilgiu suderinama su „Komenskio Logo“ programa.

18.

Crocodile IT

Matematika

19.

Crocodile Mathematics

20.

Matematika 11, 2006 Elektroninės pratybos bendrajam kursui. Jos skiriamos tiems, kurie matematikos mokosi iš V. Sičiūnienės ir A. Mikalauskienės vadovėlio „Matematika 11“. Pratybas sudaro septyni skyriai, 10 testų ir žinynas. Kiekviename skyriuje rasite: vadovėlių skyrelių teorines dalis, uždavinių sprendimo pavyzdžių, įvairių užduočių savarankiškam mokymuisi.

21.

Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse Mokomoji programa, kaip didaktikos priemonė, yra universali, nes gali būti naudojama ir pagrindinės. Mokytojui programa padeda diferencijuoti darbus, skirti individualias užduotis. Lėčiau mąstantiems jis gali parinkti paprastesnius brėžinius, skirti mokiniui daugiau laiko, kad jis galėtų pakartoti tam tikrus veiksmus. Gabesniems galima kelti probleminius klausimus.

22.

Matematika 9 su Dinamine geometrija,mokomojikompiuterinė priemonė, 2003 Didžiąją vizualizuotos medžiagos dalį sudaro 9-oje klasėje nagrinėjamų funkcijų grafikų braižymas ir jų savybių tyrimas bei geometrinių figūrų savybių bei tarpusavio sąryšių nagrinėjimas. Priemonė pritaikyta ir 9-oje klasėje nagrinėjamų lygčių sprendinių geometrinei interpretacijai vizualizuoti.

23.

Matematika 10 su Dinamine geometrija,mokomojikompiuterinė priemonė, 2003 . Didžiąją vizualizuotos medžiagos dalį sudaro 10-oje klasėje nagrinėjamų funkcijų grafikų braižymas ir jų savybių tyrimas bei geometrinių figūrų savybių bei tarpusavio sąryšių nagrinėjimas. Priemonė pritaikyta ir 10-oje klasėje nagrinėjamų lygčių sprendinių geometrinei interpretacijai vizualizuoti.

24.

Dinaminė geometrija  4.06 versija, 2004 Vaizdinė geometrijos mokymo priemonė, skirta įvairiems planimetrijos brėžiniams modeliuoti, jiems matuoti bei įvairiems jų matmenims apskaičiuoti. Kiekvieno brėžinio konstravimo žingsnius automatiškai galima aprašyti. Kūrybiškai naudojantis programos galimybėmis galima braižyti funkcijų grafikus, modeliuoti dinaminius erdvinius objektus.

Chemija

25.

Crocodile Chemistry,ver. 1.53 Pagalbinė priemonė chemijos mokytojui. Ji leidžia atlikti įvairius chemijos eksperimentus virtualioje chemijos laboratorijoje ir iliustruoti chemijos pamokas.

Fizika

26.

Crocodile Physics Puiki mokomoji fizikos programa. Elektronika, mechanika, įdomūs eksperimentai, teorinė medžiaga, klausimai – atsakymai. galima atlikti elektrinių grandinių jungimo, elektronikos veikimo principų tyrimo ir mechaninius bandymus.

Istorija

27.

Lietuva iki Mindaugo, 2001 Kompaktinis diskas „Lietuva iki Mindaugo“ skirtas Lietuvos priešistorei. Tai darbas apie reikšmingiausius mūsų istorijos įvykius, reiškinius ir faktus nuo seniausių laikų iki Mindaugo karalystės sukūrimo. Daugybė unikalių nuotraukų, piešinių, žemėlapių, rekonstrukcijų, animacinių ir video siužetų, platus aiškinamasis žodynas.

28.

Įdomioji Lietuvos istorija, 2004 Šios istorijos esmė – iliustracija, judesiu ir gyvu žodžiu perteikta bei į animacinius filmus perkelta Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laiku iki mūsų dienų. Čia ir pirmieji mūsų krašto gyventojai – Madleno medžiotojai, indoeuropiečiai ir baltai, baltų gentys ir jų kaimynai, Mindaugo karalystė, legendiniai ir pirmieji Gediminaičia ir Didžiojo Vytauto ir Jogailaičių Lietuva, Žygimantas Augustas ir Liublino unija, Lietuva Abiejų Tautų Respublikoje ir jos Vazų, Piastų ir Vetinų dinastijų valdovai. Čia ir 1795-aisiais ir 1940-aisiais valstybingumą praradusi Lietuva, ir Valstybės atkūrimas 1918-ais ir 1990-ais metais. Daug įvykių ir istorinių veidų, daug politikos, mūšių, pralaimėjimų ir pergalių. Visa tai rodo 30 animuotų pasakojimų, kurie trunka net 228 minutes. Dešimt pašnekovų 38 minutes dėsto mintis kai kuriais Lietuvos valstybingumo klausimais.
„Įdomiojoje Lietuvos istorijoje“ skaitytojas ras tris aiškinamuosius žinynus, straipsnių ir iliustracijų, o aiški ir patogi filmų peržiūros, tekstų skaitymo ir paieškos sistema daro šią knyga prieinamą visiems – ir mažiems, ir dideliems. Leidiniui suteikta LR Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacija.

29.

Įdomioji Lietuvos istorijaElektroninės leidybos namai, 2007 3 diskai. Temos: valstybė, menas, visuomenė. Nuo seniausių iki mūsų dienų.

30.

Istorijos laboratorija, 2003 Kompiuterinė istorijos mokomoji programa „Istorijos laboratorija“ yra skaitmeninis istorinių dokumentų archyvas apimantis Lietuvos istorinį laikotarpį nuo XIX a. pab. iki šių dienų. Ši unikali programa sudaro sąlygas savarankiškai dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais (nuotraukomis, tekstiniais, vaizdo ir garso dokumentais). Taigi, nuo šiol mokiniai, mokytojai, istorikai profesionalai ir kiti turi galimybę tiesiogiai dirbti su šaltiniais, juos nagrinėjant ne archyvų saugyklose, bet kompiuteryje ant savo darbo stalo. Programa skirta 10-12 klasių mokiniams, bet gali būti naudinga visiems besidomintiems Lietuvos istorija. Pirmojoje programos versijoje yra apie 1300 nuotraukų, keliasdešimt garso siužetų ir apie 1,5 val. istorinės dokumentinės video medžiagos.

31.

Žaidimai „Knygnešiai. Labirintas“, 2004 Mokymo priemonė skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms pažymėti.

32.

Lietuvos istorijos vadovėlis „Gimtoji istorija” 7-12 kl., 2002 Skaitmeninė mokymo bei mokymosi priemonė, pagrįsta moderniausių technologijų galimybėmis – vaizdo siužetais, muzika, kompiuteriniais žaidimais, elektroninėmis užduotimis ar teminiais siužetais. Dėstomi esminiai Lietuvos istorijos klausimai nuo seniausių laikų iki 2000 metų. Didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos valstybingumo istorijai, svarbiems visuomenės ir kultūros istorijos klausimams.

33.

NATO mano akimis, 2004 Informacinė kompaktinė plokštelė apie Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją.

34.

Europos integracijos pamokos, 2000 „Europos integracijos pamokos“ – netradicinis leidinys. Jis pristatomas dviem – spausdintos knygos ir moderniu kompaktinio disko – pavidalais. Jame, suvienijus mokslininkų ir pedagogų pastangas, siekiama paaiškinti Europos integracijos fenomeną, padaryti jį aiškesnį Lietuvos pedagogų ir moksleivių bendruomenėms.Šis leidinys naudingas ir visiems, besidomintiems Europos integracijos istorija.Sudarytojai: G. Vitkus, R. Totoraitis.

35.

Nesulaužyti priesaikos, 2007 A. Marcinkevičiūtės dokumentinis filmas “Nesulaužyti priesaikos”. Tai pasakojimas apie išbandymų kupiną partizano J. Armonaičio gyvenimą – vaikystę ir jaunystę, ankstyvą sprendimą prisidėti prie brolių partizanų, herojiškas kovas ir neįtikimą ištvermę okupantų kalėjimuose. Filmo pavadinimas sufleruoja, kad J. Armonaitis neišdavė savo ginklo draugų ir asmeninių idealų, taip tapdamas pavyzdžiu visiems mums, šiandien sunkiai begalintiems įsivaizduoti to meto sąlygų sunkumą.Greta biografijos faktų filme pateikiama ir glausta Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo sovietams istorija. Rodomi reti dokumentiniai kadrai, archyvuose išlikę dokumentai ir fotografijos. Įdomus ir garso takelis – reikšmingiausius kadrus palydi naujai perdainuotos partizanų dainos iš neseniai pasirodžiusio albumo “Už laisvę, Tėvynę ir tave”. Bet nuostabiausia tai, kad J. Armonaitis pasakoja savo istoriją paprastai ir be kartėlio. Tik šitiek iškentęs žmogus gali priversti žiūrovus nusišypsoti net pasakodamas apie baisiausias savo gyvenimo akimirkas.

36.

XXa. slaptieji archyvai. 2 dalis (4 DVD), 2007Gražina Sviderskytė, Arvydas Anušauskas I diskas:
Žemaitis pas Beriją. Trukmė 52:11 min.
Serialo pristatymas 2006 m. Trukmė 49:53 min.
Serialo pristatymas 2007 m. Trukmė 45:42 min.
II diskas:
Žvalgybos pulkininkai. Trukmė 48:27 min.
Pučai ir teroras Lietuvoje. II dalis. Trukmė 44:55 min.
III diskas:
Milijardai Tėvynei ir… sau. Trukmė 48:22 min.
Pašto ženklų afera. Trukmė 47:24 min.
IV diskas:
Aukso pagrobimas. Trukmė 49:44 min.
Pabėgti iš SSRS. Trukmė 53:36 min.
Kiekviena ciklo dalis – tai valandos trukmės istorinis detektyvas, narpliojantis prieštaringus, mįslingus ir intriguojančius XX amžiaus Lietuvos įvykius.Lietuvos istorijos instituto direktorius Alvydas Nikžentaitis sako, kad šis istorinės dokumentikos serialas – labai prasmingas projektas. „Jame populiariai, pažintine forma pristatoma Lietuvos istorija. Tokio projekto kaip „XX amžiaus slaptieji archyvai“ mes nesame turėję per visą Lietuvos egzistavimo laikotarpį. Jis prisideda prie sveiko pilietinio patriotizmo formavimo“.

37.

1918m. Vasario 16-osios Akto signatarai Dokumentinis filmas

38.

Lietuvos pilys: mitai, legendos ir tikrovė Dokumentinis filmas

39.

Spalio metamorfozs Dokumentinis videofilmas apie Lietuvos persitvarkymo Sąjūdį.

40.

Lūžis prie Baltijos Dokumentinis filmas apie Lietuvos atgimimą ir išsilaisvinimą iš sovietų politinės ir dvasinės vergovės.

41.

1941 metų birželio sukilimas, 2007 Dokumentinis filmas. Režisierius Linas Augutis.1941 m. birželio sukilimas išaugo iš nepriklausomybės laikotarpyje išugdytos tautos dvasios ir tapo ryžtu pasipriešinti svetimų valstybių agresijai, atgauti prarastą laisvę

Biologija

42.

Žuvies kelionė Ekologinis žaidimas

43.

Gamta Kompiuterinė enciklopedija

Geografija

44.

Bendroji geografijaPasaulio geografinės zonos Mokomosios priemonės tikslas – papildyti bendrojo lavinimo geografijos mokymo turinį (vadovėlį). Mokymo priemonės struktūra ir turinys atitinka 6 klasėje dėstomą „Bendrosios  geografijos” kursą, kuris yra praplėstas ir papildytas svarbesne informacija. Vyresnėse klasėse CD gali būti panaudotas kaip pagalbinė priemonė kartojant kursą ar ruošiantis egzaminams. Tai įvairialypės medžiagos – tekstinės, vaizdinės (nuotraukos, schemos, žemėlapiai), audio, video rinkinys.

Muzika

45.

Lietuvos partizanų dainos, 2006 Šioje kompaktinėje plokštelėje dainos ir pasakojimai Lietuvos Veterinarijos akademijos folkloro „Kupolė“ ansambliečių užrašyti Druskininkų, Marcinkonių, Merkinės, Perlojos, Pivašiūnų apylinkėse. Panaudotos ištraukos iš Adolfo Ramanausko-Vanago „Daugel krito sūnų“ bei Roberto Keturakio „Kulka Dievo širdyje“ knygų.

46.

Klasikinės muzikos enciklopedija Pateikta klasikinės muzikos šedevrai. Enciklopedija pasakoja apie įvairiausių šalių ir epochų kompozitorius, jų sukurtus kūrinius, apie muzikinės kultūros atsiradimą bei vystymąsi, apie garsiausius XIX-XX a. dainininkus ir muzikantus, apie įvairiausius muzikos instrumentus. Gausu iliustracijų ir skaidrių, video fragmentų iš operų, baleto spektaklių, simfonijų bei oratorijų. Ypatumai: 5 val. klasikinės muzikos, apie 400 bibliografinių straipsnių, apie 200 straipsnių apie muzikinius kūrinius, muzikinių terminų žodynėlis, 12 teminių ekskursijų, skirtų atskiroms muzikinėms kultūroms skirtingose šalyse, video medžiaga ir animacija, įvairių sudėtingumų viktorinos, rusų kalba.OS: Win9x

47.

Už Laisvę, Tėvynę ir Tave, 2007 Kompaktinėje plokštelėje „Už Laisvę, Tėvynę ir Tave“ – ne vien tik 18 kovos už laisvę dainų, kurias atlieka populiarūs atlikėjai, tačiau taip pat klausytojas ras dainų tekstus, natas, akordus ir istorines partizanų nuotraukas. Skaudžios patirties kupinos dainos ir netikėtas modernus jų atlikimas turėtų rasti kelią ir į žilagalvio laisvės kovų liudytojo, ir į šiuolaikinio jaunuolio širdis.

Technologijos, dailė

48.

Kūryba ir tradicijos.Geometriniai lietuvių audinių raštai, 2002 Mokomoji kompiuterinė programa ”Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai“ sukurta autorių kolektyvo 2002 metais, skirta norintiems daugiau sužinoti apie lietuvių liaudies audimo tradicijas, papročius susijusius su audimu, audiniais. Programa parengta Vidos Savoniakovaitės knygos “Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX – XX amžiuje pagrindu. Elektroninė knyga iliustruota nuotraukomis, vaizdine ir garsine medžiagaŠi mokomoji kompiuterinė programa gali būti naudojama ne tik technologijų, bet ir lietuvių kalbos, dailės pamokose.Tai puiki priemonė rengiantis integruotoms šių dalykų pamokoms, bei popamokinei, projektinei veiklai.

49.

ARS: II dalis. Meno epochos ir stiliai, 2003 Virtuali dailės pažinimo programa, skirta vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams. Joje pateiktos teorinės ir istorinės žinios gausiai iliustruotos žymiausiais pasaulio kūrėjų darbais. Medžiaga pateikiama taip, kad  moksleivis galėtų perskaityti teoriją ir žinias papildyti bei įtvirtinti stebėdamas meno kūrinius. Pateikiamas dailės terminų žodynas, dailės muziejų ir portalų interneteka. Pateikiama metodika padės mokytojams ruošiantis ir atliekant dailės raiškos užduotis.

Kitos programos

50.

Vartotojų kultūros ugdymas MKP sudaro trumpi informaciniai aiškinamieji žaidimai arba testai.

51.

Interleksis, 2001 Kompiuterinis žodynas „Interleksis“ yra „Alma littera“ leidyklos išleisto „Tarptautinių žodžių žodyno“ (atsakomasis redaktorius Algimantas Kinderys) versija. Pateikiamoje versijoje išlaikytas spausdintinio žodyno turinys (daugiau kaip 20 000 žodžių) ir straipsnių struktūra. Šioje kompiuterinėje versijoje yra daug papildomų galimybių, praktiškai nepasiekiamų naudojantis knyga. Šiuo leidiniu ypač apsidžiaugs kryžiažodžių sprendėjai ir sudarinėtojai – jiems čia pateikiamos specialios priemonės automatinei atsakymų paieškai. Nurodžius, kur ir kokios raidės turi būti ieškomame žodyje, galima gauti tinkamų atsakymų sąrašą. Be to, šiame žodyne palaikomas ryšys su kitomis programomis – kuriame nors lange nukopijavus žodį į mainų sritį, žodynas gali automatiškai parodyti tą žodį aiškinantį straipsnį.

52.

Britannica 2003 Ready Reference (anglų k.) Diskas Britannica 2003 Ready Referente suteiks unikalią galimybę žvilgtelti į garsiąją „Britaniką“ – pačią išsamiausią enciklopediją pasaulyje. Programoje rasite sutrumpintą legendinės 32 tomų Karališkosios enciklopedijos leidimą ir pačius populiariausius bei universaliausius informacinius straipsnius.

53.

Lietuvos miškuos, 2004 Dviejų dalių dokumentiniame videofilme „Lietuvos miškuos“ išryškinama daugiaplanė miško reikšmė valstybės ir jos žmonių gyvenime. Tai išsami mokomoji-pažintinė priemonė, informuojanti visuomenę apie ūkininkavimą valstybiniuose miškuose: jų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, gamtos išteklių naudojimą ir jų gausinimą, biologinės įvairovės išsaugojimą  bei kt., miškų mokslo bei mokymo įstaigų vaidmenį, pasiaukojamą miškininkų darbą, kad Lietuvos miškai visada žaliuotų…

54.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka nuotolinio mokymosi programos

55.

Vienas vardas – Lietuva Video pasakojimas apie jau įvykusių keturių „Tūkstantmečio odisėjos“ etapų metu įveiktus Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenynų iššūkius bei aplankytas pasaulio lietuvių bendruomenes trijuose žemynuose.

56.

Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva. Video pasakojimas apie penktąjį „Tūkstantmečio odisėjos“ etapą, jo  metu įveiktus Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenynų iššūkius bei aplankytas pasaulio lietuvių bendruomenes trijuose žemynuose.

57.

Tautiška giesmė aplink pasaulį. Šiame DVD įamžinta unikali ,,tautiška giesmė“, sukurta iš giedojimo aplink pasaulį akimirkų, užfiksuotų 52 pasaulio vietose.

58.

Lietuva. Švietimas regionuose, 2005 Švietimas – Lietuva  / Švietimas ir valstybė – Lietuva  /  Švietimo rodikliai – Lietuva / Švietimas – Reformos – Lietuva  / Švietimas – Įvertinimas – Lietuva  / Švietimas – Socialinis aspektas – Lietuva

59.

Mokinių vežiojimo organizavimas, 2004 Metodinės rekomendacijos / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija; parengė Gintautas Bureika, Eugenijus Lasinskas

60.

Prieš parskrendant į Žemę, 2005 A. Matelio dokumentinis filmas „Prieš parskrendant į Žemę“ – tai lyriškas ir asketiška esė apie vaikų ligoninę, joje gaunamas stiprybės ir meilės pamokas. Šis filmas sužavėjo ne tik Europą, iškovodamas pagrindinius prizus prestižiniuose festivaliuose, bet ir buvo įvertintas JAV Režisierių Gildijos, kuri apdovanojo režisierių už išskirtinius meninius pasiekimus dokumentiniame kine.
Filmo „Prieš Parskrendant į Žemę“ svarbą puikiai iliustruoja vieno žymaus japonų onkologo A. Makimoto žodžiai, kuriuos jis pasakė pažiūrėjęs šį filmą: „Lietuva jau turi ginklą kovoti su vėžiu. Tai – šis filmas“.

61.

Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“
  • Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“, atlieka Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis
  • Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“, atlieka Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, vadovas prof. Algirdas Budrys, vyr. dirigentas Romas Balčiūnas.

62.

Enciklopedija Encarta 2002 Elektroninė enciklopedija. Pateikiama dabarties informacijos gausa ir įvairovė, pasauliniai informacijos ištekliai. Straipsniai derinami su patrauklia multimedia, interneto nuorodomis bei papildomais pirminiais informacijos šaltiniais.OS: Win98/Me/2000/XP

63.

Open Office.orgLokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys sudokumentais, 2003 Tai atvirojo teksto principu kuriamų raštinės įrangos paketų rinkinys. Paketas apima tekstų tvarkymą, veiksmus su skaičiuokle, pateikčių, HTML puslapių, brėžinių rengimą, matematikos, ryšių tarp apdorojamų tekstinių dokumentų tvarkymo bei diegimo programas.OS: Win9x/Me/NT/2000/XP

64.

Visi už vieną Filmas mokiniams apie NATO. Be gyvų veikėjų, filme veikia ir animacinis personažas. Pagrindiniai filmo herojai vaikai yra M.K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleiviai.
Lietuvių legendos ir mitai: Animacinių filmų rinkinys A. ir A. Seleniai. Filmai sukurti 1998-2008m. Įdomiai ir žaismingai pasakojamos lietuviškos istorijos jauniesiems žiūrovams leis iš naujo kitu žvilgsniu pažvelgti į lietuviškas pasakas, susipažinti su lietuvių mitologijos įdomybėmis. Šie filmukai, sukurti garsių Lietuvos animatorių Algirdo Selenio ir Aurikos Selenienės skirti visiems lietuviškos animacijos mėgėjams.