Biblioteka

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Virbalio pagrindinės mokyklos biblioteka

– atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze, kuriame stengiamasi kuo geriau tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese ir padedantis įgyvendinti mokyklos veiklos tikslus.

Virbalio pagrindinės mokyklos biblioteka aptarnauja visus mokyklos bendruomenės narius. 2019 metų statistiniai duomenys: bibliotekos fondas – 12808 vienetų dokumentų; 252 registruoti vartotojai. Bibliotekos fondai pagal galimybes kasmet praturtinami aktualia literatūra.

Biblioteka stengiasi įvairiomis priemonėmis skatinti sumažėjusį mokinių skaitomumą. Jau patys mažiausi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai įtraukiami į veiklas, susijusias su skaitymu. Mokyklos  bibliotekininkė inicijuoja ir organizuoja tradiciniais tapusius renginius. Tai teatralizuotas pirmokų įrašymas į skaitytojus, kai apie knygas kalba ir lėlės, ir pasakų  personažai. Tai pamokos penktokams „Informacijos pasaulyje“, suteikiančios ne tik teorinių žinių , bet ir įtraukiančios į aktyvią individualią ir komandinę veiklą, „lobio“ paieškas. Tai ir kasmetiniai Tarptautinės vaikų knygos dienos renginiai ( ypač išradingi ir  masiški buvo 2019 metais). Nuo 2008 metų aktyviai dalyvaujama Metų knygos rinkimų akcijoje. Nuo 2011 metų vyksta spalvingi Šiaurės literatūros savaitės renginiai (vyksta garsiniai skaitymai,  kūrinių inscenizacijos, integruotos pamokos su pradinių klasių, lietuvių kalbos bei geografijos mokytojais, rengiamos literatūro ir eksponatų parodos, 2019 metais linksmai švęstas Pepės gimtadienis).  Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Mūsų mokyklos biblioteka, kaip ir kitos Lietuvos mokyklų bibliotekos, 2017 metais pradėjo aktyviai dalyvauti teminėse šio projekto veiklose ( tai integruotos pamokos bibliotekoje, kūrybinės dirbtuvės ir parodos). Be tradicinių renginių bibliotekininkė organizuoja temines viktorinas ir protų mūšius. Ypač pavykę renginiai: „100 knygų vaikams ir Lietuvai“, knygų karaliaus rinkimai, akcija „Dalinkimės skaitymo džiaugsmu“ ir kiti. Bibliotekoje nuolat veikia teminės, rašytojų jubiliejams skirtos parodos.

Šiuo metu skaitykloje  yra 8 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, suteikiančia galimybę vykdyti informacijos paiešką. Mokiniai ir mokytojai naudodamiesi bibliotekos technine ir informacine baze turi galimybę rengti pranešimus, referatus, naudotis sistema „Mano dienynas“, organizuoti įvairus užsiėmimus (vyksta įvairių dalykų pamokos, įvairūs susirinkimai bei pasitarimai) medžiagą projektoriaus pagalba pateikiant  ekrane.  Mokiniai skaitykloje praleidžia laisvas pamokas, laukia autobuso po pamokų, . Bibliotekoje teikiamos kopijavimo paslaugos, yra galimybė atsispausdinti dokumentus.

Įdiegta MOBIS programa: suvesti vadovėlių bei visų dokumentų fondai. Skaitytojai  aptarnaujami šia programa nuo 2014 metų rugsėjo 1-osios.

Bibliotekininkė vykdo mokyklos aprūpinimą bendrojo lavinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis ( skaitmeninėmis, vaizdinėmis, kartografinėmis ir knygomis).