Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys II ketvirtis.

2019 METŲ FINANSINIAI DOKUMENTAI

2019 metų finansiniai dokumentai I

2019 metų finansiniai dokumentai II

2019 metų finansiniai dokumentai III

NUPIRKTI VADOVĖLIAI, MOKYMO PRIEMONĖS

2019 nupirkti vadovėliai

2019 nupirktos mokymo priemonės

vadovėlių apskaita 2019-12-31

2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIAI DOKUMENTAI

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 09 30 duomenis.

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIAI DOKUMENTAI

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 06 30 duomenis.

2018 METŲ FINANSINIAI DOKUMENTAI

2018 metų aiškinamasis raštas

2018 metų ataskaitos

2018 metų aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų rinkinys (1 dalis)

2018 metų aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų rinkinys (2 dalis)

 

2017 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIAI DOKUMENTAI

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas (4) 2017 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas (3) 2017 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas (2) 2017 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas (1) 2017 12 31
Pinigų srautų ataskaita (2) 2017 12 31
Pinigų srautų ataskaita (1) 2017 12 31
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2017 12 31
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2017 12 31
Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2017 12 31
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2017 12 31
Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2017 12 31
Atsargų vertės pasikeitimas 2017 12 31
Apskaitos politika 2017 12 31
Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis 2017 12 31
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2017 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 12 31
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 2017 12 31
Finansinės būklės ataskaita (2) 2017 12 31
Finansinės būklės ataskaita (1) 2017 12 31
Finansavimo sumų likučiai 2017 12 31
Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2017 12 31
Atsargų vertės pasikeitimas 2017 12 31
Apskaitos politika 2017 12 31
AIŠKIN.RAŠTAS 2017 m. METINIS.

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIAI DOKUMENTAI

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

20-ojo VSAFAS 4 pr. 2017 09 30

2017 m. 09 30 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

AIŠKIN RAŠTAS 2017 m. III KTV